Al tác dụng với HNO3 tạo thành khí N2

Al+HNO3→Al(NO3)3+N2+ H2O Al ra Al(NO3)3 | Al ra N2 | HNO3 ra N2

 •   20/06/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 362
Al+HNO3→Al(NO3)3+N2+ H2O Al ra Al(NO3)3 | Al ra N2 | HNO3 ra N2 là phản ứng hóa học thuộc nhóm oxi hóa khử hoặc kim loại tác dụng với axit HNO3 mạnh ở điều kiện tạo thành khí N2 không màu thoát ra ngoài không khí.
Al tác dụng với HNO3 tạo thành khí NO

Al+HNO3→Al(NO3)3+NO+H2O - Al ra Al(NO3)3 | Al ra NO | HNO3 ra NO

 •   19/06/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 401
Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O là phản ứng hóa học oxi hóa khử khi cho kim loại nhôm vào dung dịch axit HNO3 sẽ thu được khí NO chuyển thành màu nâu ngay khi tiếp xúc với không khí.
Al tác dụng HNO3 ra NH3

Al+HNO3→Al(NO3)3+NH3+H2O | Al ra Al(NO3)3 | Al ra NH3 | HNO3 ra NH3

 •   04/06/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 328
Al+HNO3→Al(NO3)3+NH3+H2O là phản ứng oxi hóa khử của Al với axit HNO3 tạo thành sản phẩm muối, NH3 và nước.
Al+H2SO4 ra H2S

Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+H2S | Al ra Al2(SO4)3 | H2SO4 ra H2S

 •   30/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 1090
Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+H2S là phản ứng hóa học giữa kim loại với axit mạnh sản phẩm vẫn có muối nhưng không tạo thành khí H2 mà phản ứng Al+H2SO4 ra H2S có mùi trứng thối rất đặc trưng.
Al tác dụng với H2SO4 ra luu huỳnh

Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+S | Al ra Al2(SO4)3 | H2SO4 ra S

 •   26/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 281
Al+H2SO4→Al2(SO4)3+H2O+S là phản ứng hóa học kim loại Al với dung dịch axit H2SO4 nhưng thay vì tạo thành muối và giải phóng khí H2 trong phản ứng này tạo thành S kết tủa trong dung dịch.
Al+KClO4

Al+KClO4→Al2O3+KCl | Al ra Al2O3 | KClO3 ra KCl

 •   26/05/2023 09:30:00
 •   Đã xem: 384
Al+KClO4→Al2O3+KCl là phản ứng hóa học giữa kim loại Al và muối Clorat của kim loại K được thực hiện ở nhiệt độ cao tạo thành oxit nhôm và muối mới là KCl.
Phản ứng Al + NH4ClO4

Al+NH4ClO4→Al2O3+H2O+HCl+N2 | Al ra Al2O3 | NH4ClO4 ra N2 | NH4ClO4 ra HCl

 •   22/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 417
Al+NH4ClO4→Al2O3+H2O+HCl+N2 là phản ứng hóa học xảy ra khi cho Al tác dụng với muối NH4ClO4 khi được kích thích tia lửa điện với chất xúc tác cao su Butyl.
Al+SiO2

Al+SiO2→Al2O3+Si | Al ra Al2O3 | SiO2 ra Si - Phản ứng nhiệt nhôm

 •   19/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 281
Al+SiO2→Al2O3+Si là phản ứng hóa học khi cho Al và SiO2 tác dụng với nhau ở nhiệt độ cao tạo thành Al2O3 và Si. Tuy nhiên, đây là phản ứng không phổ biến và thường không được sử dụng trong ứng dụng thực tế.
Al + Pb(NO3)3 = Al(NO3)3 + Pb

Al+Pb(NO3)2→Al(NO3)3+Pb | Al ra Al(NO3)3 | Pb(NO3)2 ra Pb

 •   18/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 190
Al+Pb(NO3)2→Al(NO3)3+Pb là phản ứng hóa học xảy ra khi cho kim loại Al vào trong dung dịch chứa Pb(NO3)2 xảy ra trong điều kiện bình thường tạo thành muối mới và kim loại mới. Chi tiết phản ứng được cập nhật trong bài viết này.
Al+ZnSO4

Al+ZnSO4→Al2(SO4)3+Zn | Al ra Al2(SO4)3 | ZnSO4 ra Zn mới cập nhật

 •   17/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 315
Al+ZnSO4→Al2(SO4)3+Zn là phản ứng hóa học khi cho kim loại Al tác dụng với dung dịch muối ZnSO4 để tạo thành sản phẩm mới là muối và kim loại mới. Phản ứng trên được thông tin chi tiết trong bài viết này.
Al+AgNO3

Al+AgNO3→ Al(NO3)3+Ag | Al ra Al(NO3)3 | AgNO3 ra Ag

 •   17/05/2023 11:30:00
 •   Đã xem: 477
Al+AgNO3→ Al(NO3)3+Ag là phản ứng hóa học giữa kim loại với muối của kim loại khác khi cho Al vào dung dịch AgNO3 sẽ xảy ra phản ứng và tạo thành Al(NO3)3 và kim loại Ag. Chi tiết phản ứng hóa học được cập nhật trong bài viết này.
Al+PbO

Al+PbO→Al2O3+Pb | Al ra Al2O3 | PbO ra Pb | Phản ứng nhiệt nhôm

 •   15/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 298
Al+PbO → Al2O3+Pb là phản ứng hóa học thuộc nhóm oxi hóa khử hoặc còn thuộc nhóm phản ứng nhiệt nhôm khi cho bột kim loại Al tác dụng với oxit PbO tạo thành oxit mới Al2O3 và kim loại mới là Pb.
Al+Cr2(SO4)3

Al+Cr2(SO4)3→Al2(SO4)3+Cr | Al ra Al2(SO4)3 | Cr2(SO4)3 ra Cr

 •   08/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 156
Al+Cr2(SO4)3→Al2(SO4)3+Cr là phản ứng hóa học oxi hóa khử khi cho Al tác dụng với muối Cr2(SO4)3 trong điều kiện bình thường tạo thành muối mới và kim loại mới. Chi tiết phản ứng hóa học được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này nhé.
Al+SnO

Al+SnO→Al2O3+Sn | Al ra Al2O3 | SnO ra Sn | Phản ứng nhiệt nhôm

 •   04/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 119
Al+SnO→Al2O3+Sn là phản ứng hóa học oxi hóa khử của kim loại Al với oxit SnO thực hiện ở nhiệt độ cao tạo thành Al2O3 và kim loại mới Sn. Thông tin phản ứng được cập nhật trong bài viết này.
Al+Mn3O4

Al+Mn3O4→Al2O3+Mn | Al ra Al2O3 | Mn3O4 ra Mn | Phản ứng nhiệt nhôm

 •   02/05/2023 23:30:00
 •   Đã xem: 158
Al+Mn3O4→Al2O3+Mn là phản ứng hóa học oxi hóa khử trong đó Al là chất nhường electron đóng vai trò là chất khử gắn với quá trình oxi hóa còn Mn3O4 ngược lại nha. Phản ứng được thông tin chi tiết trong bài viết này.
Al+Cr2O3=Al2O3+Cr

Al+Cr2O3→Al2O3+Cr | Al ra Al2O3 | Cr2O3 ra Cr | Phản ứng nhiệt nhôm

 •   01/05/2023 10:50:00
 •   Đã xem: 372
Al+Cr2O3→Al2O3+Cr là một phản ứng oxi hóa khử hoặc phản ứng nhiệt nhôm được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ cao khi đó Al sẽ khử oxit Cr2O3 thành kim loại Cr. Hãy xem thêm thông tin về phản ứng trong bài viết bên dưới nhé.
Nhiệt phân NH4NO3 ra NO2

NH4NO3→NO2+H2O | NH4NO3 ra NO2 | NH4NO3 ra N2O | NH4NO3 ra N2

 •   25/04/2023 20:30:00
 •   Đã xem: 2279
NH4NO3 ra NO2 được thực hiện trong một phản ứng phân hủy NH4NO3 với từng điều kiện nhiệt độ khác nhau sẽ tạo thành sản phẩm khí khác nhau. Để thu được NO2 chúng ta khống chế nhiệt độ phân hủy NH4NO3 ở khoảng 210-260 độ C.
Al+Fe(NO3)2

Al+Fe(NO3)2→Fe+Al(NO3)3 | Al ra Al(NO3)3 | Fe(NO3)2 ra Fe

 •   23/04/2023 10:30:00
 •   Đã xem: 356
2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)3 là phản ứng hóa học giữa kim loại và muối của kim loại khác tạo thành sản phẩm muối mới và kim loại mới thường hay gặp trong chương trình hóa học phổ thông. Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về phản ứng Al+Fe(NO3)2 nhé.
Al+Fe2(SO4)3

Al + Fe2(SO4)3 →Al2(SO4)3 + FeSO4 | Fe2(SO4)3 ra FeSO4 | Al ra Al2(SO4)3

 •   20/04/2023 22:30:00
 •   Đã xem: 463
Al+Fe2(SO4)3 là một phản ứng hóa học cho nhiều sản phẩm khác nhau nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phản ứng tạo 2 muối là Al2(SO4)3 và FeSO4 như sau đây.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây