Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 liên tục cập nhật

Thứ sáu - 24/01/2020 12:00
Đề kiểm tra môn hóa học trong chương trình hóa học lớp 8 được chia sẻ miễn phí. Đề thi có lời giải chi tiết, hướng dẫn đầy đủ các bước giúp học sinh yên tâm khi đọc tài liệu tham khảo
Đề thi và đề kiểm tra môn hóa học lớp 8
Đề thi và đề kiểm tra môn hóa học lớp 8

Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 liên tục cập nhật

Trong bài viết này chúng tôi tổng hợp tất cả đề thi hóa học lớp 8 trong chương trình hóa học lớp 8 của các bạn với nhiều đề thi khác nhau đến từ các trường THCS nổi tiếng trên cả nước.
Đề thi hóa học sẽ là một tài liệu tham khảo vô cùng bổ ích không chỉ giúp học sinh có thêm tài liệu để rèn luyện bản thân mà bên cạnh đó sẽ giúp các em phân chia được phổ điểm trong đề thi hóa học để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức.
Một số đề thi tham khảo được chúng tôi lựa chọn và giải đáp chi tiết từng kiến thức nên các em yên tâm khi đọc tài liệu hoặc theo dõi chúng tôi qua những video giải bài tập ở đầu hoặc bên dưới mỗi đề thi mà chúng tôi đăng trong bài viết này.
Bài viết này được chúng tôi đầu tư và bỏ rất nhiều tri thức, mong quý vị và các em học sinh hãy chia sẻ bài viết này tới nhiều học sinh khác giúp đỡ nhau cùng học tốt hơn nữa nhé.
Chúc quý vị và các em học sinh thân yêu thật nhiều sức khỏe!
Good luck to you!

Danh sách đề thi hóa học lớp 8

- Đề thi giữa học kì 1 hóa lớp 8 [Đề số 3]

- Đề thi hóa học kì 1 lớp 8 [Đề số 02]

- Đề thi hóa học kì 1 lớp 8 trường THCS Minh Hòa [Đề số 1]

Phần Đề Thi và Đáp Án

Đề thi hóa học lớp 8 học kỳ 1 của trường THCS Minh Hòa

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Hãy cho biết thế nào là đơn chất? Hợp chất?

b) Trong số các công thức hóa học sau: CO2, O2, Zn, CaCO3, công thức nào là công thức của đơn chất? Công thức nào là công thức của hợp chất?

Câu 2 (1,0 điểm): Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của:

a) Fe (III) và O.

b) Cu (II) và PO4 (III).

Câu 3 (3,0 điểm)

a) Thế nào là phản ứng hóa học? Làm thế nào để biết có phản ứng hóa học xảy ra?

b) Hoàn thành các phương trình hóa học cho các sơ đồ sau:

Al + O2 (Đề thi hk1 môn Hóa học lớp 8 Al2O3)

Na3PO4 + CaCl2 → Ca3(PO4)2 + NaCl

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Viết công thức tính khối lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5 (1,0 điểm): Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 40% S, 60% O. Khối lượng mol của hợp chất là 80 gam.

Câu 6 (1,0 điểm): Khi đốt dây sắt, sắt phản ứng cháy với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O2 → Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Fe.

(Cho: Fe = 56; Cu = 64; P = 31; O = 16; N = 14; O = 16)
Đề thi hết học kỳ 1 môn hóa học lớp 8 [Đề số 02]
Trong đề số 02 này sẽ gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

A. Proton và electron

B. Proton và nơtron

C. Nơtron và electron

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2. Dãy chất gồm các đơn chất:

A. Na, Ca, CuCl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

Câu 3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và nguyên tố O là:

A. RO

B. R2O3

C. RO2

D. RO3

Câu 4. Chất khí A có dA/H2 = 14 công thức hoá học của A là:

A. SO2

B. CO2

C. NH3

D. N2

Câu 5. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:
A. 3. 1023

B. 6. 1023

C. 9. 1023

D. 12.1023

Câu 6. Đôt cháy hết một phân tử hợp chất A( chưa biết) cần 2 phân tử O2 . Sau phản ứng thu được 2 phân tử CO2 và 2 phân tử H2O. Công thức hoá học của hợp chất A là:
A. C2H6

B. C2H4

C. C2H4O

D. C2H4O2

Phần tự luận

Câu 1. (3 điểm): Hoàn thành các phương trình hoá học sau:
1.    Na     +    O2      →      Na2O

2.    Na3PO4      +    BaCl2      →     NaCl      +     Ba3(PO4)2

3.    Al2O3      +     H2SO4      →      Al2(SO4)3      +      H2O
( Cân bằng luôn vào các phản ứng phía trên, không cần viết lại)

Câu 2. (3 điểm): Cho a gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 29,4 gam axit sunfuric ( H2SO4 ). Sau phản ứng thu được muối nhôm sunfat ( Al2(SO4)3 ) và khí hiđro ( H2)

a. Viết phương trình hóa học?

b. Tính a gam nhôm đã tham gia phản ứng?

c. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ( ở đktc)?

Câu 3 (1 điểm): Hợp chất A chứa nguyên tố: Fe và O . Trong phân tử A có 7 nguyên tử và MA = 232 (g/mol). Tìm công thức hoá học của A?

(Cho biết : S = 32 ; O = 16; Al = 27; H = 1; Fe = 56; C = 12)

Đề thi giữa học kì I môn Hóa Học lớp 8

Trắc nghiệm.
Câu 1.Chọn câu đúng
A.Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân,sắp xếp thành từng lớp, mang điện tích dương.
B.Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân,sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định.
C.Trong nguyên tử, số hạt electron bằng số hạt nơron
D.Trong nguyên tử, khối lượng hạt electron bằng khối lượng hạt proton
Câu 2. Tất cả các nguyên tử của cùng một nguyên tố giống nhau về
A. Số proton và số electron
B. Số proton và số nơtron
C. Số proton,số nơtron,số electron
D. Số electron và số nơtron
Câu 3.Số câu đúng trong các câu sau
1. Có 2 đơn chất là kim loại và phi kim
2. Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng gam
3. Công thức hoá học cho biết một phân tử của chất.
4. Kim cương và than chì do 2 nguyên tố hoá học tạo nên
5. Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các phân tử thay đổi làm phân tử này biến thành phân tử khác.
A. 3
B. 2
C. 4
D.1
Câu 4. Nếu 2 chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau(đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) thì
A. Chúng có cùng số mol
B. Chúng có cùng khối lượng
C. Chúng có cùng số phân tử
D. A,C đúng
Câu 5. Tổng các hệ số của phương trình: Al + O2 → Al2O3 là
A. 8
B. 10
C. 9
D. 7
Câu 6. Hoá trị IV của nitơ biểu thị trong công thức nào
A. NO
B. NO2
C. N2O
D. NH3
Câu 7. Nếu đốt cháy 48 gam S và thu được 96 gam khí SO2 thì khối lượng Oxi tham gia phản ứng là
A. 48g
B. 46g
C. 4,8g
D. 4,6g
Câu 8. Phân tử khối của nhôm với nhóm NO3 là
A. 89
B. 213
C. 143
D. 267
Câu 9.Trước và sau phản ứng hoá học số nguyên tử mỗi nguyên tố
A. Thay đổi
B. Không thay đổi
C. Có thể thay đổi hoặc không
D. Tuỳ phản ứng
Câu 10.số mol của 1,2.1023 phân tử CO2 và 4,48 lít CO2 (đkc) là
A.0,1
B.0,15
C.0,25
D.0,2
Câu 11.Khí A có tỉ khối so với không khí bằng 2,207, A là
A. CO2
B. SO2
C. NO2
D. O2
Câu 12.Một khí có 27,27% là C và 72,73% là oxi,khí đó có công thức là
A.CO2
B.CO
C.C2O
D.CO3
Tự luận:
Câu 1.(0,5đ)
Trong lá cây xanh có chất diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời làm trong lành không khí,em hãy viết phương trình chữ của phản ứng đó.
Câu 2.(1đ) 
Tính số phân tử nước có trong 0,18 gam nước.(khoảng 3 giọt nước)
Câu 3.(2,5đ)
Khí propan C3H8 cháy trong oxi thu được khí cacbonic và hơi nước.
- Viết phương trình hoá học
- Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 3 lít khí propan.(Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) . 
- Tính khối lượng khí CO2 thu được khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lit(đkc)khí propan.
(H =1, O =16 , C = 12, S =32, Al = 27,N =14)

Tác giả: TC - Chemistry, TC-Chemistry

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

5 - Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây